S.C. TERRA PLAST TRADE S.R.L.

Nu exista produs pe care noi sa  nu il ambalamTermenii si conditii generale. GDPR

Intotdeauna ne-a preocupat confidenţialitatea şi securitatea datelor tale personale, de aceea dorim să ştiti că începând din 25 mai 2018 ne vom alinia prevederilor Regulamentului privind protecţia datelor persoanelor fizice (nr. 2016/679/UE).

Pentru a fi mai bine informat cu privire la modalitatea în care colectăm datele tale personale, cum le folosim, dacă le dezvăluim altora şi cum le păstrăm în siguranţă, precum şi pentru a şti care sunt drepturile tale în noul context legal, îţi trimitem mai jos o sumarizare a modului în care îţi prelucrăm datele.

Care sunt datele personale pe care le prelucrăm și în ce scop?

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare, date de contact, tranzacționale, demografice, date despre situația economico-financiară și alte date, pe care le obținem de la tine, prin colectarea informațiilor completate pe declarațiile/documentele adresate nouă sau cele care rezultă din discuțiile pe care le ai cu reprezentanții noștri sau din alte surse.

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop contractual (ex: pentru a putea furniza produsele noastre) și legal (ex: pentru a-ți verifica identitatea și a ne îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește cunoașterea clientelei, pentru a comunica informații autorităților în drept să le solicite), pentru exercitarea de către noi a unor interese legitime (ex: transmiterea informațiilor către societăți din același grup în scopul supravegherii prudențiale), iar, în măsura în care ai fost de acord, în scop de marketing, adică pentru a te ține la curent cu produsele și serviciile noastre și, în unele cazuri, cu cele ale partenerilor noștri, pentru ca tu să poți beneficia de produse potrivite nevoilor tale.

Cum poți să ne comunici opțiunile tale sau să îți actualizezi acordurile privind prelucrarea datelor în scop de marketing?

Începând din 25 mai 2018, vei avea posibilitatea să alegi dacă vei mai putea fi contactat, de către cine, prin ce mijloace, în legătură cu ce fel de produse. Vei dobândi astfel mai mult control asupra comunicărilor și ofertelor de produse ce îți vor fi adresate în viitor.

Care este perioada pentru care prelucrăm datele?Care este perioada pentru care prelucrăm datele?

Care sunt datele personale pe care le prelucrăm și în ce scop?

Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata relației contractuale, termenele de arhivare, perioada pentru care este necesar ca Societatea noastra să conserve probe și să își apere drepturile sale într-un litigiu, durata pentru care legea impune Societatii noastre reținerea datelor.

Cui comunicăm datele tale personale?

Pentru încheierea și executarea contractelor în baza cărora îți oferim diverse produse, pentru îndeplinirea unor obligații legale ale Societatii noastre, în scopul legitim al realizării supravegherii consolidate la nivel de grup sau alte scopuri legitime este nevoie să transmitem datele unor terțe părți, cum ar fi: entitățile care fac parte din grupul S.C. Terra Plast Trade S.R.L., autorități publice, organe judiciare, instanțe, furnizori către care am externalizat diverse servicii, societăți de recuperare creanțe și alte categorii de destinatari, din România sau străinătate (Uniunea Europeană / Spațiul Economic European) sau în afara acestora, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.Pe

Ce drepturi ai și cum pot fi acestea exercitate?

Pe lângă drepturile existente în prezent, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:ntru

  • tDreptul de acces – poți obține din partea operatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele tale;

  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți solicita să primești, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

  • Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al operatorului;

  • Dreptul la rectificare – poți solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;

  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți solicita ca operatorul să îți șteargă datele personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau ți-ai retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrare;

  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți cere restricționarea prelucrării datelor, în special dacă contești exactitatea lor.

  • Dreptul de a depune plângere – poți apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile;

  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

  • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate – poți solicita intervenția umană, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia, solicitând operatorului o analiză individuală și personalizată.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru, la oricare dintre punctele noastre de lucru sau la adresa de e-mail contact@terraplast.eu, furnizând suficiente informații care să permită identificarea ta.

Calitate inainte de toate

Compania nostra va asigura si o gama variata de preforme PET si tuburi laminate de plastic si aluminiu. Toate produsele au o inalta calitate fiind realizate in U.E., pe instalatii si echipamente moderne.

Motto

“NU EXISTA PRODUS PE CARE NOI SA NU IL AMBALAM”

Date S.C. TERRA PLAST TRADE S.R.L.

S.C. TERRA PLAST TRADE S.R.L.
RO 18288586
J40/6684/2007
Capital Social: 1.116.400 lei

RO25 RNCB 0066 0242 3219 0001
BCR, Sucursala Crangasi

WhatsApp